האם אני יכול להדפיס מס’ עותקים מאותה תמונה?

כן. ניתן להדפיס כמה עותקים,

ניתן לשנות זאת על ידי בחירת / סימון תמונה בעורך התמונות ושינוי כמות תמונות בחלק התחתון של המסך