האם אפשר להשתמש באופן חלקי בעיצוב אלבום?

ניתן לשנות את הסגנון של כל כפולת עמודים.
ניתן להוריד את הרקע, לשנות את כמות התמונות וסידורן בעמוד.