האם אפשר לשלוח הזמנות לחו”ל?

בשלב זה המשלוחים הם בארץ בלבד.