האם אפשר לשנות עיצוב אלבום במהלך העבודה?

כן, בהחלט.
לחצו על “סגנונות” בחלק העליון של מסך העריכה.
יפתחו לכם סגנונות רבים לבחירתכם.