האם ניתן לרכוש שובר למימוש מבצע עתידי?

לא ניתן לרכוש שוברים או לממש מבצע עתידי. לכל מבצע יש תוקף אשר במסגרת הזמן שלו יש לסיים ולבצע הזמנה.