האם ניתן לשלם באמצעות Paypal?

כן.שירות תשלום באמצעות ‘פיי-פאל’ עובד וזמין באתר.