האם ניתן לשלם בתשלומים?

ניתן לשלם בתשלומים עבור הזמנה מעל 100 ש”ח לפי החלוקה הבאה:
הזמנה מעל 100 ש”ח  – עד 3 תשלומים
הזמנה מעל 200 ש”ח  – עד 5 תשלומים
הזמנה מעל 500 ש”ח  – עד 10 תשלומים