האם קיים אצלכם באתר פונט ברוסית?

קיים במערכת פונט ברוסית בשם “תעמולה”