המחשב איטי

קבצי תמונות נחשבים “כבדים” על כן בעת עריכת אלבום

מומלץ לסגור את כל התוכנות הפעילות.

מומלץ לעבוד על מחשב עם מינימום זיכרון של 4 ג’יגה.

מומלץ לאתחל את המחשב לרענון משאבי הזכרון.