התנגשות בין הנחות ומבצעים

במקרים בהם יש הנחות ומבצעים שונים על אותו מוצר, תזכו לקבל את ההנחה המשמעותית יותר באופן אוטומטי.