כיצד אוכל לקבל חשבונית מס?

החשבונית שלנו היא חשבונית מס לכל דבר ועניין.