מאיזה חודש מתחיל הלוח שנה?

בלוחות השנה ניתן לבחור את החודש הראשון מתוך 5 אפשרויות: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר וינואר .