סינון ומיון תמונות בעריכת אלבום

בלחיצה על “סינון ומיון” הנמצא מעל התמונות, מופיע תפריט כדי להקל עליכם בסידור אלבום עם תמונות רבות.
ניתן למיין את התמונות לפי מיקומם באלבום, תאריך צילום, תאריך הוספת התמונה. שם התמונה (אם יש שם או מספר לתמונה) ולפי תמונות שמיקמתם באלבום או שעדיין לא מיקמתם באלבום (מומלץ).