תשובה ללקוח במייל

אנו מתנצלים על התקלה.

העברנו את ההזמנה לייצור מחדש.