Skip to main content
×
איך עושים את זה?
בוחרים אלבום בוחרים אלבום בסטייל שלכם ומוסיפים תמונות
עורכים בקליק ובמהירות בעורך האוטומטי, באופן ידני או ע"י מעצב אישי
האלבום מגיע אליכם בדרך שתבחרו, בזמן שלכם איך שנוח לכם

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות – אתר wow

 1. חברה מבקשת להבהיר, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר WOW Photos ובאפליקציית WOW Photos (אשר יקראו יחדיו להלן: “האתר”) ואת נהלי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות נציג שרות החברה בטלפון, וכיצד היא עושה בהם שימוש.
 2. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לבני/בנות שני המינים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 4. מדיניות הפרטיות של החברה אינה באה לגרוע מתקנון האתר אלא להוסיף עליו.
 5. מאגר מידע: הנתונים והפרטים שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן בעת הזמנת שירותים ומוצרים באתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ופעילותו באתר, יישמרו במאגר הלקוחות של האתר, הרשום כדין, מס’ מאגר 700062463 . הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה.
 6. רישום ו/או התחברות לאתר: במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יידרש למסור מידע אודותיו, כגון: שם וכתובת דוא”ל. כאשר המשתמש בוחר מיוזמתו להתחבר או להרשם לאתר באמצעות פייסבוק או חשבון גוגל, הוא מאשר כי האתר יקבל מידע מפלטפורמות אלו כגון: שם, מס’ טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, תמונות וכיו”ב. יובהר כי יש באפשרותו של המשתמש לבחור שלא להעביר לאתר מידע מסוים על ידי עריכת ההגדרות בחלונית ההתחברות לאתר באמצעות פלטפורמות אלו. עם התחברות המשתמש לאתר באמצעות פייסבוק או חשבון גוגל, פלטפורמות אלו יקבלו מידע על פעילותו של המשתמש באתר, כגון מידע על היותו עושה שימוש באתר, זמני השימוש באתר ומידע על תמונות שהתקבלו מפלטפורמות אלו בהן נעשה שימוש באתר.
  מובהר כי במקרה שבו משתמש בוחר להעלות תמונות לאתר באמצעות חיבור למקור חיצוני, לרבות באמצעות חשבון “גוגל תמונות”, השירות ניתן או מופעל שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות המקור החיצוני כאמור. במקרה כזה יחולו על השירות תנאי המדיניות של המקור החיצוני, אשר אינם בשליטת החברה או באחריותה ואשר עשויים להשתנות מעת לעת. יצוין, לדוגמה, כי העלאת תמונות לאתר באמצעות התחברות לשירות Google API Services של “גוגל תמונות”, הינה בהתאם לדרישות וההגבלות של תנאי מדיניות נתוני המשתמשים של גוגל, המפורטים בקישור הבא:  Google API Services User Data Policy.
 7. הרשאה להעברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: המשתמש מסכים בזאת ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר נדרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים, כגון: לחברות השילוח והדיוור השונות.
 8. מידע סטטיסטי הנאסף על גלישת המשתמשים: החברה אוספת מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ונועד לשפר את פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים בו.לדוגמה, מידע לגבי פרסומות שקוראים המשתמשים באתר, עמודים בהם צפו המשתמשים, השירותים שעניינו אותם וכיו”ב. למעט במקרים בהם מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים מתחייבת בדין, כמפורט להלן, מידע זה, ככל שיימסר לצדדים שלישיים, יוותר אנונימי ולא יזהה את המשתמש.
 9. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שהפרטים והמידע מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

9.1.    אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או המידע אודותיו כאמור.

9.2.    אם המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עם המשתמש. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה.

9.3.    במקרה שבו המשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים  בו, או במצב בו המשתמש יפעל או ישתמש באתר החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.

9.4.    בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.

בכל מקרה שהחברה תסבור, על פי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.

10. Cookies: באתר החברה נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישת המשתמש באתר להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה-cookies מייתרים את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתר המחייבים רישום. המידע ב-cookies מוצפן, והאתר נוקט אמצעי זהירות על מנת שמחשבי החברה בלבד יזהו מידע זה. בפני המשתמש עומדת האפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן .

11. פרסומות של צדדים שלישיים: פרסומות מסוימות באתר מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידע את המשתמש כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookies במחשב המשתמש ומשבצות משוואות רשת (web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב cookies- ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אתר החברה.

12.  זכות עיון במידע, תיקון ומחיקת מידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא – כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל שירות הלקוחות בכתובת service@wow.co.il  או בדואר רגיל אל משרדי חברת אניה-ד”ר ו. ריזה ובנו בע”מ שכתובתה במושב עשרת, מיקוד 7685800

לעיון בתקנון האתר לחץ כאן